Geïnterviewd voor tijdschrift Noorderbreedte over waterverhalen

 ‘Maar welke gemeenschap is nu sterk genoeg om te kunnen reageren op klimaatverandering?’ Volgens Duiveman zijn er naast het vaderland nog weinig gemeen­schappen over waar mensen zich mee verbonden voelen. ‘Het nationale element kan heel belangrijk zijn om in actie te komen. Je voelt je erdoor verbonden met Nederlanders uit het verleden, maar ook met Nederlanders in de toekomst. De natie is daarom misschien wel de enige eenheid die ons ertoe kan zetten om offers te maken voor het klimaat.’  

Journalist en filosoof Tjesse Riemersma interviewde me voor het tijdschrift Noorderbreedte. Hij liet me eindeloos mijmeren over nationale verhaallijnen en de voor- en nadelen van strijdmetaforiek in het waterbeheer. Vervolgens waren ze ook nog zo gek om al die nuance te publiceren. Niks niet soundbytes.

Lees het stuk via de website van Noorderbreedte.