Over Adriaan

In 3de persoon enkelvoud

Dr. Adriaan Duiveman is historicus. Hij studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en Uppsala Universitet (Zweden), promoveerde aan de Radboud Universiteit in 2023 en werkt nu als postdoc aan de KU Leuven. Dat laatste doet hij als Niels Stensen Fellow. Van 2022 tot 2024 was hij ook programmamaker bij lezingen- en debatorganisatie Radboud Reflects.

Duiveman onderzoekt hoe we met verhalen en rituelen de sociale boel bij elkaar houden. In zijn postdocproject aan de KU Leuven traceert hij historische waterverhalen die nu ronddrijven in het Nederlandse klimaatdebat. In de avonduren werkt hij aan een publieksboek over de geschiedenis en antropologie van drinkrituelen.

In 2019 werd Duiveman geselecteerd als een van de jonge Faces of Science van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. In 2021 ontving hij de Elise Mathilde Essayprijs voor zijn essay ‘Vloeibare grenzen’ van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.