Postdocproject

Foto door Barbara Dondrup via Pixabay

Als we naar de toekomst willen kijken, kijken we ook altijd naar het verleden. Zelfs als het gaat om de zeespiegelstijging.

Van 1 februari 2024 tot 1 februari 2025 ben ik postdoc aan de Corvus Historical Consultancy van de KU Leuven. Hier doe ik onderzoek naar hoe het waterstaatsverleden van Nederland terugkomt in ons huidige klimaatdebat. En wat waterstaatsorganisaties met die geschiedenis kunnen in hun communicatie.

Mijn postdocproject wordt mogelijk gemaakt door het Niels Stensen Fellowship. Hieronder vindt u de Engelstalige projectsamenvatting.

Toegepaste geschiedenis

Corvus Historical Consultancy past geschiedenis toe. Wat betekent dat? We proberen inzichten uit de geschiedenis – zowel het verleden als de discipline die deze bestudeert – te gebruiken om het heden beter te begrijpen. Beter nog: met die kennis, zo denken we, kunnen beleidsmakers en burgers een betere toekomst maken.

Hoewel geschiedschrijvers al eeuwen, zo niet millennia, lessen uit de geschiedenis probeerden te trekken, is applied history als academisch vakgebied nieuw. De onderzoekers die ermee werken ontwikkelen methoden en theorieën om geschiedenis zorgvuldig en bruikbaar toe te passen.

Mijn onderzoek introduceert een nieuwe benadering: de narratologische modus. De aanname van deze modus is dat het handelen van gemeenschappen in het heden gestuurd wordt door verhalen die de groep vertelt over haar verleden.