Hoe leven we samen?

Expertise

Rampen

Rampen spreken tot de verbeelding, vroeger en nu. Verhalen over rampen verbeelden niet alleen de gebeurtenis, maar ook de getroffen samenleving.

Drinkculturen

Alcohol werd en wordt overal gedronken, maar hoe dat gebeurt verschilt. Drinkrituelen en patronen van dronkenschap zeggen veel over de normen en waarden in samenlevingen.

Solidariteit

Samen leven is zo makkelijk nog niet. Het is hard werken. Rituelen en verhalen verbinden ons. Solidariteit is het centrale thema in Duivemans onderzoek.

Lezen

Columns op Vox, het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

Blogs voor KNAW’s Faces of Science op NEMO Kennislink.

Wetenschappelijke publicaties op Google Scholar.


In de media